Voorzitter wissel Gooise Academie

Nieuwe bestuursvoorzitter

Per 1 juli 2022 neemt Frans Hesp het voorzitterschap over van Rudolf Laane. Frans is al enige tijd actief in het bestuur als secretaris. De rol van secretaris zal per die datum tijdelijk worden waargenomen door Ton Tekstra, die dat zal combineren met zijn penningmeesterschap. Een mooi moment om Frans en Rudolf te interviewen.

Rudolf, na zes jaar in het bestuur van de Academie te hebben gezeten, heb je aangegeven je tijd graag anders te willen besteden. Je hebt veel meegemaakt in die zes jaar; onder andere de coronacrisis. Wat betekende corona voor jou als voorzitter?

Rudolf: We zijn de afgelopen twee coronajaren relatief goed doorgekomen. We hebben heel snel een coronaprotocol opgesteld, de ventilatie in alle ateliers vernieuwd, kuchschermen geplaatst, looproutes gemaakt en desinfectiemiddelen beschikbaar gesteld. De medewerking van docenten was fantastisch; die hebben een enorme geestelijke 'lenigheid' aan de dag gespreid om hiermee om te gaan.

Natuurlijk heeft corona financieel wel voor een aderlating gezorgd, doordat we veel geld hebben moeten restitueren en beduidend minder cursisten zich inschreven voor cursussen. Bestuurlijk was corona heel interessant, omdat het voor iedereen nieuw was èn heel urgent. En het heeft ook heel veel uren gevraagd van het bestuur. Tropenjaren tellen dubbel toch? Maar naast deze uitdagende kant heeft corona natuurlijk ook bij menigeen veel persoonlijk leed veroorzaakt. Laten we dat vooral niet uit het oog verliezen.

En Frans, staat de Academie er nu qua corona beter voor dan twee jaar geleden?

Frans: Het is moeilijk om in de toekomst te kijken, maar we hebben nu wel enige ervaring. Zo hebben we inmiddels een duidelijk beleid op het gebied van inhalen van lessen die door corona niet gegeven zijn kunnen worden. En we zijn de afgelopen weken al voorzichtig bezig geweest met het maken van plannen voor als corona weer toe zou slaan.

Waar kijk je op terug Rudolf, nu je het bestuur verlaat?

Rudolf: We hebben een grote slag geslagen met de governance: de wijze waarop we de Academie willen besturen. Zo hebben we ons als Academie aangesloten bij de gouden standaard in de cultuurwereld: de Governance Code Cultuur, hebben we de statuten aangepast aan de eisen van de moderne tijd en hebben we een huishoudelijk regelement gemaakt, waarin tal van zaken geregeld zijn. Ook hebben toekomstige besturen nu de beschikking over een Leidraad waarin veel kennis is opgenomen met betrekking tot het besturen van de Academie. Bij een bestuur van vrijwilligers is dát altijd het grote punt: hoe hou je de kennis binnen de organisatie. Dat is nu dus geregeld.

Wat zou jij daar, kijkend naar de toekomst, nog aan toe willen voegen Frans?

Frans: We hebben een heel goed team van docenten, vrijwilligers en bestuursleden. Voor een goed werkende Academie zijn de mensen cruciaal. Ik ben blij met de hoge kwaliteit die we in huis hebben.
De Gooise Academie bestaat meer dan 40 jaar. We bieden kunstonderwijs aan amateurkunstenaars en professionals waarin ieders persoonlijke en artistieke vermogens ontwikkeld kunnen worden in een inspirerende en kwalitatief hoogstaande didactische omgeving. De uitdaging is ons kunstonderwijs blijvend onderscheidend te houden, rekening houdend met de vele trends in onze maatschappij zoals technologische veranderingen, verbreding van het culturele aanbod, de vergrijzing, de veranderingen in de besteding van vrije tijd, etc..

Wat gaan cursisten daarvan merken?

Rudolf: We hebben dit jaar weer een gevarieerd aanbod. Met veel nieuwe cursussen. Er zijn maar liefst vijf nieuwe docenten aangetrokken; leuke jonge mensen met een frisse kijk op de dingen. Èn we hebben 13 nieuwe cursussen dit jaar in ons programma. De website is zó aangepast dat je je nu makkelijk - met korting - in kunt schrijven voor meerdere edities van sommige cursussen.

Frans: En het goede nieuws is dat het makkelijker dan ooit is om eens iets nieuws uit te proberen: je kunt altijd een gratis proefles aanvragen. Zo maak je makkelijk kennis met een nieuwe docent en/of met een nieuwe techniek.

Zou je afsluitend nog wat willen toevoegen, Rudolf?

Rudolf: Ja graag. We hebben belangrijke stappen gezet op het gebied van de inbedding van de Academie in Laren. Zo zijn we bij de burgemeester op bezoek geweest en heeft hij daarna een werkbezoek gebracht om de Academie met eigen ogen te kunnen aanschouwen. Prachtig om te zien hoe enthousiast hij werd van de creativiteit en kwaliteit van docenten en cursisten. Daarnaast zijn we op bezoek geweest bij de Pastoor van de parochie, onze 'huisbaas'. We zijn een samenwerking met het Brinkhuis gestart en werken al enige jaren heel prettig samen met de Kiwanis rond Art Laren. Ook neemt de Academie actief deel in het Kunst- en Cultuurplatform Laren en zijn we in gesprek met de gemeente over jongerenparticipatie. Laren bruist weer van 'de Academie'!

Frans: Daarnaast hebben we onlangs de contacten met Singer aangehaald en kijken we hoe we samen kunnen werken. Binnenkort, in september, gaan we acte de présence geven op het nazomerfeest van de gemeente Laren. Daar zullen we onder andere met onze docenten meewerken aan een soort Montmartre op de Brink.
Overigens is belangrijk op te merken dat de betekenis en de aantrekkingskracht van de Gooise Academie zich uitstrekt tot ver buiten Laren, Blaricum en Eemnes. De meerderheid van de cursisten komt uit ’t Gooi en andere naastliggende regio’s. Om deze reden is onze doelstelling mede het versterken van de positie van de Gooise Academie in het regionale cultuuraanbod via het participeren in regionale initiatieven.

  • Deel deze pagina: