_little paradise.jpeg

Ontwikkel je eigen stijl met Annemieke Alberts

In september start Annemieke Alberts met de cursus ‘De Open blik”, voor beginners en gevorderden en met de cursus ‘Ontwikkel je eigen stijl’, voor de gevorderde cursist.

In de cursus ‘ de open blik’ gaat het vooral om het gericht leren waarnemen. De werkelijkheid is interessanter en geeft meer informatie dan je denkt! Vervolgens krijg je technische aanwijzingen wat betreft het omgaan met materiaal en beeldende aspecten, maar je leert ook kritisch kijken naar je eigen werk en dat van anderen.  Bij ‘ontwikkel je eigen stijl‘ ga je een stapje verder. Daar verschuift de aandacht meer naar het ontdekken van een eigenheid. En de mogelijkheid dat te ontwikkelen. Annemieke laat dan de sturing wat meer los en legt de nadruk meer op begeleiding.  In beide cursussen staat een persoonsgerichte aanpak centraal. Karakter, ervaring en mogelijkheden vragen om verschillende benadering.

Het bespreken van werk is minstens zo belangrijk, met elkaar of individueel. Zo leer je reflecteren, leer je kijken en bewust worden. Dat betekent niet vrijblijvend, Annemiek laat weten wel kritisch te blijven. Ze vindt het interessant waar cursisten zelf mee komen. Annemieke zoomt in op vragen als ‘Hoe los je beeldende aspecten op?’, ‘Wat is je kracht en wat is je zwakte?’, ‘En wat is de consequentie van bepaalde keuzes die je maakt?’.

Wat vindt Annemieke zo leuk aan lesgeven?
‘De interactie vind ik zo leuk, wat mensen met de opdrachten doen. Ik heb geleerd om in woorden te vatten wat ik normaal intuïtief doe. In mijn atelier weet ik wat ik moet doen, maar als je het door moet geven moet je nadenken wat voor stappen er genomen moeten worden. Dus wat ik doorgaans intuïtief doe moet ik in de les verbaal maken’, aldus Annemieke.

Hoe ziet de les er uit?
Annemieke geeft afwisselend les, ze draagt de inspiratie of het thema aan of ze nodigt de cursisten uit om met een eigen thema te komen. Dat laatste gebeurt meestal aan het einde van het seizoen. Een les kan uit één onderwerp bestaan of er worden een aantal lessen aan één thema besteed, waarbij gelegenheid is om te verdiepen.
Als ze een les voorbereid, bijvoorbeeld over het thema doorzichtigheid of over handplooien dan gaat ze opzoek naar informatie in de kunstgeschiedenis. Ter voorbereiding aan een nieuwe les kunnen er een aantal dingen via de mail of via de WhatsApp groep gecommuniceerd worden. Sommige cursisten zijn misschien niet voorbereid, dat is ook goed dan komt het in de les. De introductie van het onderwerp gebeurt centraal in de les, waarbij wordt uitgelegd hoe daarmee aan de gang te gaan. Wordt er aan een thema gewerkt dan kunnen de cursisten daar direct mee aan de slag. Aan het einde van de les wordt het werk centraal besproken. Annemieke vindt het belangrijk de informatie geordend door te geven zodat het goed begrepen wordt. Mensen vinden het leuk dat er gaandeweg de cursus een lesboekje ontslaat, dat op eigen moment gelezen en bekeken kan worden.

Volg een cursus van Annemieke
Wil je graag een cursus volgen bij Annemieke Alberts? Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op onze website ‘De Open blik’ donderdagmiddag of ‘Ontwikkel je eigen stijl’  op donderdagavond.

  • Deel deze pagina: