Lourens-Strengholt_klein.jpg

Update coronavirus 19 maart

Het bestuur heeft op 15 maart 2020 het besluit genomen om de Academie met ingang van 16 maart 2020 te sluiten voor zolang noodzakelijk. Dat heeft het bestuur gedaan om ervoor te zorgen dat de Academie de plaats blijft waar je als cursist onbezorgd en veilig kunt tekenen/schilderen of boetseren/beeldhouwen en waar je als docent onbezorgd en veilig je inkomen kunt verdienen.

Op 17 maart heeft ons het bericht bereikt dat één van onze cursisten besmet is geraakt met het coronavirus. De besmetting is elders opgelopen en niet op de Academie. Wij wensen deze cursist een spoedig herstel. Betrokkene heeft de docent en mede cursisten uit de groep op de hoogte gebracht.

Wij hebben met de docenten overlegd of zij mogelijkheden zien om hun lessen anders vorm te geven; of zij het mogelijk achten om les op afstand te geven. Een onorthodoxe aanpak, maar niet onmogelijk. Online zijn talloze cursussen tekenen/schilderen en boetseren/beeldhouwen te vinden; soms zelfs van zeer hoogstaande kwaliteit.

Het les geven op afstand èn het les krijgen op afstand vraagt flexibiliteit van zowel cursisten als docenten. Wij realiseren ons dat terdege. Het zal anders worden dan wat je aan het begin van het cursusjaar voor ogen had. Maar … dit kan er ook toe leiden dat je bij jezelf een heel nieuwe vorm van creativiteit ontdekt die je niet voor mogelijk had gehouden.

Omdat niet iedereen thuis de mogelijkheden heeft om uitgebreid met verf, gips en/of klei aan het werk te gaan, zullen docenten de oefeningen en opdrachten toesnijden op wat voor eenieder thuis haalbaar moet zijn. Dat kan zijn dat de beeldhouwer met potlood aan de slag gaat; kijken, compositie en lijnenspel zijn immers ook voor de beeldhouwers onder ons cruciaal. Een oefening waar je normaal misschien niet aan toe komt, maar nu wel.

Wat doen vergelijkbare organisaties?
We hebben als eerste Academie de stap gezet om les te gaan geven op afstand. Omdat we erin geloven dat het kan! Nu zien we dat inmiddels andere organisaties, die vergelijkbaar zijn met ons (zoals bijvoorbeeld de Wackers Academie) ook voor deze vorm van begeleiding kiezen. Voor tekenen/schilderen èn voor boetseren/beeldhouwen.

Overwegingen
Waarom hebben we gekozen voor deze oplossing van lessen op afstand? We nemen je hierbij graag mee in onze overwegingen.

Als we de experts moeten geloven, dan houdt het coronavirus ons nog wel even in zijn greep. Dit is niet met twee à drie weken voorbij. Was dat wel het geval geweest, dan hadden we ervoor gekozen om de lessen later in te halen. Inhalen van de lessen nadat het virus is uitgeraasd, bijvoorbeeld misschien in de zomermaanden, is geen optie, omdat veel van jullie dan op vakantie zijn. Inhalen van de lessen vanaf september kan ook niet, want dan starten de lessen voor het volgende seizoen weer, zijn de ateliers bezet en hebben cursisten en docenten op de andere dagdelen in de week ook weer hun eigen programma.

Daarom hebben we gekozen voor deze vorm van lesgeven op afstand. Ook hebben we in deze beslissing meegewogen dat veel docenten afhankelijk zijn van een deel van hun inkomen voor het geven van les aan onze Academie.

Evalueren en zonodig bijstellen
We zijn door de coronamaatregelen in Nederland abrupt over moeten stappen op een nieuwe vorm van begeleiding van onze lessen. Omdat we elkaar nu niet meer op de Academie treffen, maar wel behoefte hebben aan feedback, willen we elke cursist uitnodigen om ons een e-mail te sturen met zijn of haar bevindingen. Zo kunnen we van jullie leren en ons beleid bijstellen. Hoe bevalt de nieuwe wijze van begeleiding op afstand jou? Heb je suggesties voor verbetering? Andere ideeën? Je kunt je evaluatie tot aan vrijdag 27 maart 2020 per e-mail sturen naar dorrus.ligteringe@gooiseacademie.nl. Wij zullen op basis van jullie bijdragen beoordelen of ons aanbod moet/kan worden aangepast. Je ontvangt daarover vóór 6 april weer een bericht via de nieuwsbrief en de website.

Voorinschrijving
Zoals eerder gemeld willen we de voorinschrijving voor het komende cursusseizoen zoals gepland door laten gaan van 22 maart tot 5 april. Deze komt door de coronacrisis wel in een ander daglicht te staan. We kunnen niet garanderen dat we weer kunnen starten begin september en ook cursisten zullen eraan twijfelen of ze nu al een verplichting willen aangaan voor over zo lange tijd. Daarom hebben we besloten de regels bij voorinschrijving soepeler te gaan hanteren.

Als je hebt ingeschreven en betaald zullen wij je cursusgeld restitueren als duidelijk is dat we begin september niet met de lessen kunnen beginnen. Je blijft wel ingeschreven, en als de cursus later start kun je tegen betaling van een proportioneel deel van het inschrijfgeld alsnog deelnemen.

Als je zelf om medische redenen niet in staat bent de door jou gekozen cursus te volgen zullen wij ook het betaalde cursusgeld restitueren. We verzoeken je in dat geval wel ons uiterlijk 15 augustus te informeren. Je inschrijving vervalt dan.

Je kunt er ook voor kiezen je in te schrijven en later via een bankoverschrijving te betalen. Je betaling moet dan wel vóór 15 augustus binnen zijn, anders vervalt je inschrijving.

Werk ophalen
Sommigen mensen hebben nog werk op de Academie staan waar ze mee bezig waren. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een beeld van klei natgehouden moet worden. Overleg in zulke gevallen met jouw docent. Die kan je aangeven wanneer hij/zij op de Academie is om jou te helpen. Normaal dient al het werk in de zomerperiode opgehaald te worden, zodat we na de zomer weer beginnen met lege schappen. Dit jaar maken we daar uiteraard een uitzondering voor; we zullen geen achtergebleven werk opruimen.

We hopen dat deze situatie tijdelijk is en dat we over een aantal weken weer gewoon op de vertrouwde wijze allemaal op onze Academie werken. Maar we weten het niet; waarschijnlijker is dat deze situatie langer duurt. Daarom nemen we nu deze maatregelen, ter bevordering van jouw veiligheid en die van de docenten.

Tot slot
Docenten hebben de afgelopen dagen een enorme slag geslagen met nadenken over de lessen op afstand. Van zowel cursisten als docenten ontvangen we positieve feedback en wordt er meegedacht om deze spannende tijd zo goed mogelijk door te komen.

Laten we die positieve grondhouding vasthouden; let goed op elkaar.

Bezoek regelmatig de website van de Academie, omdat we daar steeds de meest actuele informatie publiceren, omtrent de maatregelen die we in het kader van het coronavirus nemen.

Lourens-Strengholt.jpg

Thuisles: Lourens Strengholt

  • Deel deze pagina: