Vacature in het bestuur: Penningmeester

Doordat Rudolf Laane de rol van voorzitter op zich heeft genomen, is er per direct een vacature ontstaan voor de rol van Penningmeester.

De Penningmeester is verantwoordelijk voor het financieel beleid van de Academie. Hij of zij werkt nauw samen met de Administratrice, die de operationele financiële- en cursistenadministratie voert. Tot de taken van de Penningmeester behoren bijvoorbeeld:

  • Organiseren actualiteit/goede werking van de financiële administratie
  • Organiseren van het proces van opstellen/goedkeuren jaarrekening en begroting
  • Organiseren actualiteit/goede werking van de automatisering
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren van medebestuursleden over stand van zaken van de financiën en prijs van cursussen

Geïnteresseerden voor de rol van penningmeester kunnen een e-mail sturen naar Rudolf Laane.

  • Deel deze pagina: