Rudolf.jpeg

Kennismaken met … onze nieuwe voorzitter

Rudolf Laane heeft het voorzitterschap van de Academie overgenomen van Gerard van Oortmerssen. “Ik zat al een aantal jaren in het bestuur als penningmeester, maar die rol zal ik gaan overdragen aan een nieuw te zoeken opvolger".
Geïnteresseerden voor de rol van penningmeester verzoek ik mij een e-mail te sturen.

Het is prachtig om – als bestuur – de Academie een aantal jaar te mogen begeleiden: ervoor te zorgen dat de Academie relevant blíjft voor de cursisten, en een inspirerende werkplek blíjft voor docenten.
Maar het is ook een verantwoordelijkheid. De afgelopen jaren hebben we als bestuur gewerkt aan uitbreiding met nieuwe docenten, met nieuwe cursussen en – naast de vertrouwde (half-)jaarcursussen – ook met het aanbieden van kortere cursussen en workshops. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in de promotie van de Academie naar buiten – zowel offline als online – en is atelier Rodin opgeknapt.
Dit alles heeft ertoe geleid dat de Academie weer de weg naar boven heeft gevonden: groei van het aantal cursisten, en – in termen van muntjes – een bescheiden positief resultaat. De festiviteiten in het kader van 40 jaar Gooise Academie voor Beeldende Kunsten hebben onze positie in het kunstenaarsdorp Laren en omstreken positief bevestigd.

Ik wil Gerard van Oortmerssen dan ook hartelijk bedanken voor de tijd en energie die hij de afgelopen vier jaar gestoken heeft in het besturen van de Academie, met als kroon op zijn werk een fantastische lustrummiddag in Singer.

Rudolf.jpeg

Ik ben regelmatig op de Academie aanwezig en daarnaast ook altijd bereikbaar voor vragen en suggesties via rudolf.laane@gooiseacademie.nl.”

  • Deel deze pagina: